แบบที่ 1 (2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน)

วันธรรมดา คนละ 1,000 บาท
ยกเว้นวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ คนละ 1,500 บาท

รายละเอียดของแพ็คเก็จ

 • ที่พักสุขสบายสำหรับ 2 ท่าน – 1 หลัง
 • ฟรีรถมอเตอร์ไซด์  1 คัน
 • ฟรีอาหารเช้าข้าวต้มทะล สำหรับ 2 ท่าน
 • ฟรีอาหารเย็น 1 มื้อ สำหรับ 2 ท่าน
 • เตียงชายหาดที่หาดตาแหวนสำหรับ 2 ท่าน
  • ต้มยำทะเลน้ำข้น 1 ที่
  • หมึกผัดไข่เค็ม 1 ที่
  • อินทรีทอดน้ำปลา 1 ที่
  • ข้าวสวย 2 ที่
 • ฟรีดำน้ำสน็อคเกิลท่านละ 1 รอบ
 • ฟรีบาน่านาโบ๊ท 1 รอบ

แบบที่ 2 ( 2 วัน 1 คืน  สำหรับ 3 ท่าน)  

วันธรรมดา คนละ 1,000 บาท
ยกเว้นวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ คนละ 1,200 บาท

รายละเอียดของแพ็คเก็จ

 • ที่พักสุขสบายสำหรับ 3 ท่าน – 1 หลัง
 • ฟรีรถมอเตอร์ไซด์ 1 คัน
 • ฟรีอาหารเช้าข้าวต้มทะล สำหรับ 3 ท่าน
 • ฟรีอาหารเย็น 1 มื้อ สำหรับ 3 ท่าน
 • เตียงชายหาดที่หาดตาแหวนสำหรับ 3 ท่าน
  • ต้มยำทะเลน้ำข้น 1 ที่
  • หมึกผัดไข่เค็ม 1 ที่
  • อินทรีทอดน้ำปลา 1 ที่
  • ข้าวสวย 3 ที่
 • ฟรีดำน้ำสน็อคเกิลท่านละ 1 รอบ
 • ฟรีบาน่านาโบ๊ท 1 รอบ

 

แบบที่ 3 (2 วัน 1 คืน สำหรับ 4 ท่าน)

วันธรรมดา คนละ 1,000 บาท
ยกเว้นวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ คนละ 1,500 บาท

รายละเอียดของแพ็คเก็จ

 • ที่พักสุขสบายสำหรับ 2 ท่าน – 2 หลัง
 • ฟรีรถมอเตอร์ไซด์  2 คัน
 • ฟรีอาหารเช้าข้าวต้มทะล สำหรับ 4 ท่าน
 • ฟรีอาหารเย็น 1 มื้อ สำหรับ 4 ท่าน
 • เตียงชายหาดที่หาดตาแหวนสำหรับ 4 ท่าน
  • กระพงทอดน้ำปลา 1 ที่
  • ต้มยำทะเลน้ำข้น 1 ที่
  • หมึกผัดไข่เค็ม 1 ที่
  • ยำทะเล 1 ที่
  • ข้าวสวย 1 โถ
 • ฟรีดำน้ำสน็อคเกิลท่านละ 1 รอบ
 • พาไปเล่นบานาน่าท่านละ 1 รอบ

แบบที่ 4 ( 2 วัน 1 คืน  สำหรับ 5 ท่าน)  

วันธรรมดา คนละ 1,000 บาท
ยกเว้นวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ คนละ 1,200 บาท

รายละเอียดของแพ็คเก็จ

 • ที่พักสุขสบายสำหรับ 5 ท่าน – 1 หลัง
 • ฟรีรถมอเตอร์ไซด์ 2 คัน
 • ฟรีอาหารเช้าข้าวต้มทะล สำหรับ 5 ท่าน
 • ฟรีอาหารเย็น 1 มื้อ สำหรับ 5 ท่าน
 • เตียงชายหาดที่หาดตาแหวนสำหรับ 5 ท่าน
 • กระพงทอดน้ำปลา 1 ที่
 • ต้มยำทะเลน้ำข้น 1 ที่
 • หมึกผัดไข่เค็ม 1 ที่
 • ผัดผักใส่กุ้ง 1 ที่
 • ยำทะเล 1 ที่
 • ข้าวสวย 1 โถ
 • ฟรีดำน้ำสน็อคเกิลท่านละ 1 รอบ
 • พาไปเล่นบานาน่าท่านละ 1 รอบ

 

แบบที่ 5 (2 วัน 1 คืน สำหรับ 6 ท่าน)

วันธรรมดา คนละ 1,000 บาท
ยกเว้นวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ คนละ 1,200 บาท

รายละเอียดของแพ็คเก็จ

 • ที่พักสุขสบายสำหรับ 6 ท่าน – 1 หลัง
 • ฟรีรถมอเตอร์ไซด์  3 คัน
 • ฟรีอาหารเช้าข้าวต้มทะล สำหรับ 6 ท่าน
 • ฟรีอาหารเย็น 1 มื้อ สำหรับ 6 ท่าน
 • เตียงชายหาดที่หาดตาแหวนสำหรับ 6 ท่าน
 • กระพงทอดน้ำปลา 1 ที่
 • หมึกนึ่งทะนาว 1 ที่
 • ต้มยำทะเลน้ำข้น 1 ที่
 • หมึกผัดไข่เค็ม 1 ที่
 • ยำทะเล 1 ที่
 • ข้าวสวย 2 โถ
 • ฟรีดำน้ำสน็อคเกิลท่านละ 1 รอบ
 • พาไปเล่นบานาน่าท่านละ 1 รอบ

แบบที่ 6 ( 2 วัน 1 คืน  สำหรับ 7 ท่าน)  

วันธรรมดา คนละ 1,000 บาท
ยกเว้นวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ คนละ 1,200 บาท

รายละเอียดของแพ็คเก็จ

 • ที่พักสุขสบายสำหรับ 5 ท่าน – 1 หลัง
 • ที่พักสุขสบายสำหรับ 2 ท่าน – 1 หลัง
 • ฟรีรถมอเตอร์ไซด์ 3 คัน
 • ฟรีอาหารเช้าข้าวต้มทะล สำหรับ 7 ท่าน
 • ฟรีอาหารเย็น 1 มื้อ สำหรับ 7 ท่าน
 • เตียงชายหาดที่หาดตาแหวนสำหรับ 7 ท่าน
 • กระพงทอดน้ำปลา 1 ที่
 • หมึกนึ่งทะนาว 1 ที่
 • ต้มยำทะเลน้ำข้น 1 ที่
 • กุ้งอบวุ่นเส้น 1 ที่
 • ผัดผักใส่กุ้ง 1 ที่
 • ข้าวสวย 2 โถ
 • ฟรีดำน้ำสน็อคเกิลท่านละ 1 รอบ
 • พาไปเล่นบานาน่าท่านละ 1 รอบ

 

แบบที่ 7 (2 วัน 1 คืน สำหรับ 8ท่าน)

วันธรรมดา คนละ 1,000 บาท
ยกเว้นวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ คนละ 1,200 บาท

รายละเอียดของแพ็คเก็จ

 • ที่พักสุขสบายสำหรับ 4 ท่าน – 2 หลัง
 • ฟรีรถมอเตอร์ไซด์  4 คัน หรือ สองแถวก็ได้เลือกตามต้องการ
 • ฟรีอาหารเช้าข้าวต้มทะล สำหรับ 8 ท่าน
 • ฟรีอาหารเย็น 1 มื้อ สำหรับ 8 ท่าน
 • เตียงชายหาดที่หาดตาแหวนสำหรับ 8 ท่าน
 • กระพงทอดน้ำปลา 1 ที่
 • หมึกนึ่งทะนาว 1 ที่
 • ค้มยำทะเลน้ำข้น 1 ที่
 • กุ้งอบวุ่นเส้น 1 ที่
 • ผัดผักใส่กุ้ง 1 ที่
 • ข้าวสวย 2 โถ
 • ฟรีดำน้ำสน็อคเกิลท่านละ 1 รอบ
 • พาไปเล่นบานาน่าท่านละ 1 รอบ

แบบที่ 8 ( 2 วัน 1 คืน  สำหรับ 9 ท่าน)  

วันธรรมดา คนละ 1,000 บาท
ยกเว้นวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ คนละ 1,200 บาท

รายละเอียดของแพ็คเก็จ

 • ที่พักสุขสบายสำหรับ 5 ท่าน – 2 หลังติดกัน
 • ฟรีรถมอเตอร์ไซด์ 5 คัน หรือ สองแถวก็ได้เลือกตามต้องการ
 • ฟรีอาหารเช้าข้าวต้มทะล สำหรับ 9 ท่าน
 • ฟรีอาหารเย็น 1 มื้อ สำหรับ 9 ท่าน
 • เตียงชายหาดที่หาดตาแหวนสำหรับ 9 ท่าน
 • กระพงทอดน้ำปลา 1 ที่
 • หมึกนึ่งทะนาว 1 ที่
 • ต้มยำทะเลน้ำข้น 1 ที่
 • กุ้งอบวุ่นเส้น 1 ที่
 • ผัดผักใส่กุ้ง 1 ที่
 • ข้าวสวย 3 โถ
 • ฟรีดำน้ำสน็อคเกิลท่านละ 1 รอบ
 • พาไปเล่นบานาน่าท่านละ 1 รอบ

 

แบบที่ 9 (2 วัน 1 คืน สำหรับ 10 ท่าน)

วันธรรมดา คนละ 1,000 บาท
ยกเว้นวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ คนละ 1,200 บาท รายละเอียดของแพ็คเก็จ
 • ที่พักสุขสบายสำหรับ 5 ท่าน – 2 หลัง
 • ฟรีรถมอเตอร์ไซด์ 5 คัน หรือ สองแถวก็ได้เลือกตามต้องการ
 • ฟรีอาหารเช้าข้าวต้มทะล สำหรับ 10 ท่าน
 • ฟรีอาหารเย็น 1 มื้อ สำหรับ 10 ท่าน
 • เตียงชายหาดที่หาดตาแหวนสำหรับ 10 ท่าน
 • กระพงทอดน้ำปลา 1 ที่
 • หมึกนึ่งทะนาว 1 ที่
 • ต้มยำทะเลน้ำข้น 1 ที่
 • แกมส้มเก่ง+ชะอมไข่ 1 ที่
 • กุ้งอบวุ่นเส้น 1 ที่
 • ผัดผักรวมกุ้ง 1 ที่
 • ข้าวสวย 3 โถ
 • ฟรีดำน้ำสน็อคเกิลท่านละ 1 รอบ
 • พาไปเล่นบานาน่าท่านละ 1 รอบ

แบบที่ 10 ( แบบตามใจคุณ )  

โทรแจ้งเบอร์ 087-6173896 จะนอนรวมหรือแยก
กิจกรรมจะเอาอะไรเพิ่มเติมคุณลูกค้าโทรหาเลยนะคะ
เดี๋ยวทางรีสอร์ทจะเสนอราคาให้คุณลูกค้านะคะ 


ติดต่อจองแพคเก็จหรือจะสอบถามข้อมูลอื่นๆ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-805-8769 (คุณ อุไรวรรณ สาหร่ายทอง)
Email : suksabai.kohlarn@hotmail.com